Užpildykite užklausos formą

Nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems žemdirbiams paskolos - nuo 0,1 iki 0,69 proc. metinių palūkanų

2020 m. Rugsėjo 07 d.

Kreda

Lengvatinėmis sąlygomis trejiems metams galima pasiskolinti iki 1 mln. Eur su galimu grąžinimo atidėjimu iki 12-os mėnesių. Išimtinai nuo kovo 16 d. su sunkumais susidūrusius žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos gamintojus tikslinė priemonė pasieks per Aukštaitijos kredito unija.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) skelbia, kad paskolos suteikiamos neįkeičiant turto. Gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.
„Pasirašėme sutartį su ŽŪPGF dėl lengvatinių paskolų teikimo žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, ir paskolų teikimo procesas jau prasidėjo, o suinteresuoti asmenys gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos gavimo į  Aukštaitijos kredito uniją. Džiaugiamės, kad ūkininkai aktyviai domisi ir jau keletas ūkių pasinaudojo šia galimybe.“, – teigia Aukštaitijos kredito unijos, veikiančios su prekės ženklu KREDA, vadovas Antanas Baltrūnas.

Nauja finansinė priemonė – „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ – yra skirta padėti spręsti problemas, kilusias dėl apyvartinių lėšų stygiaus.

Pretenduoti gali ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Paskolos neteikiamos: ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis; ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal tam tikrą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę, jei pagal tą priemonę yra teikiamos paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti; išsimokėti dividendus; mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams; supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams; grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams; refinansavimui; asmeniniam turtui, nesusijusiam su ūkine veikla, įsigyti; PVM (išskyrus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka Paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas); patirtoms ar numatomoms patirti išlaidoms, kurioms jau buvo suteikta kita paskola.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

AUKŠTAITIJOS KREDITO UNIJA – daugiau nei 22  veiklos metų skaičiuojanti ir jau 2 050 narių turinti KREDA grupės narė, kurios pagrindinis veiklos tikslas – priimti greitus, profesionalius ir individualius, kiekvieno kliento poreikius atitinkančius sprendimus, padedančius kurti finansinę gerovę ir ilgalaikį bei patikimą bendradarbiavimą. Kiekvienas asmuo, padėjęs indėlį ar pasiskolinęs lėšų, tampa unijos nariu t. y. įgyja teisę dalyvauti unijos valdymo procesuose bei sprendimų priėmime. Toks verslo modelis yra ekonomiškai naudingų abipusių santykių pagrindas.