Užpildykite užklausos formą

ĮVYKO PAKARTOTINIS EILINIS VISUOTINIS AUKŠTAITIJOS KREDITO UNIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024 m. Balandžio 05 d.

2024 m. Balandžio 02 d.

Informuojame apie 2024 m. kovo mėn. 29 d. 15:30 val. įvykusio Aukštaitijos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

– Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

– Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

– Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai

– Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nuspręsta: 2023 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
Nuspręsta: visą  2023 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą

– 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

– Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta suteikti įgaliojimus.

– Pajaus grąžinimo / pajinio kapitalo mažinimo tvarkos tvirtinimas.

Nuspręsta: tvirtinti pajų grąžinimą 891,28 Eur ir įpareigoti Unijos administraciją pateikti prašymą gauti Lietuvos banko leidimą mažinti pajinį kapitalą.